ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Tab Icon 2
วารสารออนไลน์
วารสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
24-01-2567 เปิดดู : 0 0 หน้า
วารสารประจำเดือนตุลาคม2566
08-11-2566 เปิดดู : 1 0 หน้า
วารสารประจำเดือนกันยายน 2566
19-10-2566 เปิดดู : 0 0 หน้า

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03