คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.09.2564
5

วารสารประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 9 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
10.09.2564
6

ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงาน ที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจลงในเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02