แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : 1115/2 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0 5371 1666
โทรสาร : 0 5371 7706
อีเมล : saraban_chiangrai@industry.go.th